Opinnäytetyö, Heli Siren,

Vesienpuhdistuksessa syntyvien lietteiden lääkeainejäämät

Tutkimuksessa saaduista kirjallisuustuloksista ja niiden perusteella tehdystä laboratoriotutkimuksista kirjoitetaan artikkeli Jurnal of Chromatography A-lehteen. Käsikirjoituksen aihe on ”Recidues of steroid hormones in inflluent and effluent waters and corresponding sludges from wastewater purification plant”.
Lue lisää Opinnäytetyö.