Mutku ry:n apurahat 2024

maalis 31, 2024 | Tapahtumat, Uutiset

MAAPERÄN TUTKIMUS- JA KUNNOSTUSYHDISTYS (MUTKU) ry julistaa haettavaksi apurahoja tutkimus- ja selvitystyöhön.

Haettavaksi julistetaan alla mainittuja apurahoja yhteensä 6000 EUR edestä:

– Apurahoja (à 1 000 – 3 000 EUR) hankkeisiin tai opinnäytetöihin, joiden tavoitteena on kehittää, edistää ja tehdä tunnetuksi pilaantuneisiin maihin liittyvää toimintaa, tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa tai ulkomailla.

– Apurahoja (à 1 000 – 3 000 EUR) kirjallisiin selvityksiin, joiden tavoitteena on koota yhteen pilaantuneisiin maihin liittyviä toimintatapoja tai tutkimushankkeiden tuloksia.

Rahoitusta voi hakea:

1) elinkustannusten kattamiseen tutkimustyön tai selvityksen aikana

2) matkakuluihin

3) reagenssi- ja analyysikustannuksiin

Huolellisesti täytettyjen ja allekirjoitettujen hakemusten liitteineen (CV, 1-3 sivun tutkimussuunnitelma) on oltava perillä viimeistään 12.5.2024 klo 16.00 sähköisesti pdf-muotoisina osoitteessa info@mutku.fi.

Hakemuksen voi ladata täältä. Hakemus on myös tilattavissa yhdistyksen sihteeriltä sähköpostitse (info@mutku.fi).

Hakemuksessa on esitettävä haetun apurahan suuruus ja käyttötarkoitus.

Apurahoja myönnetään vain julkisiin hankkeisiin. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että rahoitus on merkityksellinen työn toteutumisen kannalta. Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille tai valmistuneisiin hankkeisiin tai jo syntyneisiin menoihin. Päätökset myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan 20.6.2024 mennessä.

Apuraha maksetaan yhdessä erässä työn alkaessa. Apurahan saajan tulee lähettää loppuraportti tai valmistunut opinnäytetyö Mutku ry:lle.

Ystävällisin terveisin,

Mutku ry