APURAHAT 2023

huhti 13, 2023 | Tapahtumat, Uutiset

Tervehdys!

MAAPERÄN TUTKIMUS- JA KUNNOSTUSYHDISTYS (MUTKU) ry julistaa haettavaksi apurahoja tutkimus- ja selvitystyöhön.

Haettavaksi julistetaan alla mainittuja apurahoja yhteensä 6000 EUR edestä:

– Apurahoja (à 1 000 – 3 000 EUR) hankkeisiin tai opinnäytetöihin, joiden tavoitteena on kehittää, edistää ja tehdä tunnetuksi pilaantuneisiin maihin liittyvää toimintaa, tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa tai ulkomailla.

– Apurahoja (à 1 000 – 3 000 EUR) kirjallisiin selvityksiin, joiden tavoitteena on koota yhteen pilaantuneisiin maihin liittyviä toimintatapoja tai tutkimushankkeiden tuloksia.

Rahoitusta voi hakea:

1) elinkustannusten kattamiseen tutkimustyön tai selvityksen aikana

2) matkakuluihin

3) reagenssi- ja analyysikustannuksiin

Huolellisesti täytettyjen ja allekirjoitettujen hakemusten liitteineen (CV, 1-3 sivun tutkimussuunnitelma) on oltava perillä viimeistään 14.5.2023 klo 16.00 sähköisesti pdf-muotoisina osoitteessa info@mutku.fi. Vastaanotamme mieluiten hakemukset sähköisesti, mutta hakemukset voi lähettää myös postitse (Mutku ry, PL 171, 00101 Helsinki). Viimeisen hakupäivän kotimaan postileima hyväksytään.

Hakukuulutus ja hakemus löytyvät nettisivuiltamme https://mutku.fi/opiskelijoille/. Hakemus on myös tilattavissa yhdistyksen sihteeriltä sähköpostitse (info@mutku.fi).

Hakemuksessa on esitettävä haetun apurahan suuruus ja käyttötarkoitus.

Apurahoja myönnetään vain julkisiin hankkeisiin. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että rahoitus on merkityksellinen työn toteutumisen kannalta. Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille tai valmistuneisiin hankkeisiin tai jo syntyneisiin menoihin. Päätökset myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan 22.6.2023 mennessä.

Apuraha maksetaan yhdessä erässä työn alkaessa. Apurahan saajan tulee lähettää loppuraportti tai valmistunut opinnäytetyö Mutku ry:lle.

Ystävällisin terveisin,

Mutku ry

Apurahahakemus 2023: