Abstraktikutsu: Mutku-päivät 2024

marras 26, 2023 | Tapahtumat, Uutiset

Abstraktikutsu: Mutku-päivät 2024 

Päättyy 31.12.2023  

Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry:n vuosiseminaari Mutku-päivät järjestetään 20.-21.3.2024 Hotelli Rantapuistossa Helsingissä.  

Seminaarin teemana on ”Kiertotalous ja massojen hyödyntäminen”. 

 
Kutsumme aiheesta kiinnostuneita lähettämään ehdotuksia seminaarin aiheiksi ja esittäjiksi. Ehdotukset tulee toimittaa järjestelytoimikunnalle osoitteeseen info@mutku.fi viimeistään 31.12.2023. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi esityksen alustava otsikko, esittäjän tiedot sekä vapaamuotoinen kuvaus esityksen sisällöstä. Ehdotuksen sanamäärä on rajoitettu 250 sanaan. Paikkoja on rajallisesti.  

 
Esitysten aihepiirejä ei ole rajattu, mutta huomioimme erityisesti esitykset, joiden aiheet liittyvät kiertotalouteen ja massojen kierrätykseen. 

Näyttely 

Seminaarissa on varattu näyttelytilaa yrityksille, jotka haluavat esitellä toimintaansa. Ständipaikan hinta on 730 €, mikä sisältää yhden henkilön osallistumisen.  

 
Terveisin, 
Mutku ry. ja järjestelytoimikunta  

Call for Abstracts 

Mutku-päivät 2024  

Due 31.12.2023 

The Society for Soil Investigation and Remediation invites speakers for the yearly seminar Mutku-päivät, arranged on 20th-21st March, 2024 in Hotelli Rantapuisto, Helsinki, Finland. The language of the meeting is Finnish and English. 

The objective of the seminar is to disseminate information to legislators, researchers, consultants, contractors and administrators regarding contaminated soil, ground- and surface water and sediment management in Finland. The theme of the 2024 seminar is ”Circular economy and utilization and re-use of soils and sediments”. The social dinner is arranged at Hotel Rantapuisto on 20th March 

Abstract submission 
Suggestions for speakers and topics should be addressed to the organizing committee at info@mutku.fi no later than 31.12.2023. The proposal should include a preliminary topic, information about the presenter and a free form description of the presentation. The word limit for abstracts is 250 words. There are limited number of spoken presentations. 

The subjects of the presentations are not limited to the theme of 2024, but we give particular consideration to the presentations on the topics of circular economy and soil and sediment recycling. 

Exhibition 

For companies interested in presenting their activities, an exhibition area is reserved. The price for a stand in the exhibition area is 730 €, which includes the participation fee for one person. 
 
See you there! 
Society for Soil Investigation and Remediation (Mutku ry) and the organizing committee